Comunicacions

Presentar comunicacions:

Les comunicacions es podran presentar en totes les llengües oficials: Català i Castellà. Les propostes de comunicacions podran enviar-se fins al dia 1 de Març de 2020.

S’enviaran a comunicacions@latapialleida.cat, en un document word que contindrà la següent informació:

  • NOM I COGNOMS
  • ADREÇA ELECTRÒNICA
  • DIRECCIÓ POSTAL
  • NOM DE L’ENTITAT (en el cas de pertànyer a una entitat)
  • TÍTOL DE LA COMUNICACIÓ
  • EIX DEL CONGRÉS AL QUE ES PRESENTA
  • RESUM (màxim de 1.500 caràcters espais inclosos)

El Comitè científic procedirà a l’avaluació de les propostes rebudes i informarà de la seva acceptació a través de correu electrònic abans del 15 de març de 2020.

Textos definitius de les comunicacions:

Els textos definitius de les comunicacions hauran de seguir estrictament les normes de publicació que s’estableixin i s’hauran de lliurar abans del 18 de setembre de 2020.